המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

סריקת ספרים

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות
פרו

139.00

(עד 250 דפים*)

סטנדרט

119.00

(עד 250 דפים*)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ **

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

שמירה על שלמות הספר

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות ***

שמירה בקובץ Word


* ספר אחד זה עד 250 דפים, מעל זה ספר נוסף


** ספרים שחור לבן בלבד (ללא צבע)


*** עד 4 ספרים (או 1000 דפים) , באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים


פרו

139.00

(עד 250 דפים*)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ **

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

שמירה על שלמות הספר

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות ***

שמירה בקובץ Word

סטנדרט

119.00

(עד 250 דפים*)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ **

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

שמירה על שלמות הספר

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות ***

שמירה בקובץ Word

* ספר אחד זה עד 250 דפים, מעל זה ספר נוסף


** ספרים שחור לבן בלבד (ללא צבע)


*** עד 4 ספרים (או 1000 דפים) , באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים