המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

סריקת מסמכים

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות
פרו

0.59

(עבור מסמך)

סטנדרט

0.49

(עבור מסמך)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ ברזולוציה 300 DPI

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

שמירה בענן **

פורמט PDF הניתן לעריכה


* לכמות של עד 1000 דפים, באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים, לא כולל זמני משלוח

** שמירה ב – Google Drive לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידך


פרו

0.59

(עבור מסמך)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ ברזולוציה 300 DPI

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

שמירה בענן **

פורמט PDF הניתן לעריכה

סטנדרט

0.49

(עבור מסמך)

פורמטים PDF✓ JPEG✓ ברזולוציה 300 DPI

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

שמירה בענן **

פורמט PDF הניתן לעריכה

* לכמות של עד 1000 דפים, באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים, לא כולל זמני משלוח

** שמירה ב – Google Drive לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידך