המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

המרת PDF

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות
פרו

3.90

(לכל עמוד)הוסף קבצים
סטנדרט

2.90

(לכל עמוד)הוסף קבצים

תמיכה ב-140+ שפות

המרה מ-7+ פורמטים

שמירה בקובץ ניתן לעריכה

שמירה ב-8+ פורמטים

עיצוב המסמך

אספקה עד 48 שעות *

* עד כמות של 10 דפים

מעל 10 דפים כ-7 ימי עסקים

פרו

3.90

(לכל עמוד)הוסף קבצים

תמיכה ב-140+ שפות

המרה מ-7+ פורמטים

שמירה בקובץ ניתן לעריכה

שמירה ב-8+ פורמטים

עיצוב המסמך

אספקה עד 48 שעות *

סטנדרט

2.90

(לכל עמוד)הוסף קבצים

תמיכה ב-140+ שפות

המרה מ-7+ פורמטים

שמירה בקובץ ניתן לעריכה

שמירה ב-8+ פורמטים

עיצוב המסמך

אספקה עד 48 שעות *

* עד כמות של 10 דפים

מעל 10 דפים כ-7 ימי עסקים

מפת הפורמטים

PDF TO DOC
XLS TO DOC
PPT TO DOC
המרת PDF
GIF TO DOC
HTML TO DOC
PDF TO TXT
PSD TO DOC
EPS TO DOC
JPG TO DOC