המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

סריקת תמונות

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות
פרו

0.99

(עבור תמונה)

סטנדרט

0.69

(עבור תמונה)

פורמטים JPEG✓ TIFF✓ PNG✓

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

עומק צבע 48bit

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

סריקה ברזולוציה 600 DPI **


* לכמות של עד 1000 תמונות, באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים


** סטנדרט וגודל A3 סריקה ברזולוציה של 300DPI


פרו

0.99

(עבור תמונה)

פורמטים JPEG✓ TIFF✓ PNG✓

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

עומק צבע 48bit

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

סריקה ברזולוציה 600 DPI **

סטנדרט

0.69

(עבור תמונה)

פורמטים JPEG✓ TIFF✓ PNG✓

גדלים ✓ A5 ✓ A4 ✓ A3

עומק צבע 48bit

זיכרון נייד כלול

אספקה עד 72 שעות *

סריקה ברזולוציה 600 DPI **

* לכמות של עד 1000 תמונות, באופציית סטנדרט עד 7 ימי עסקים


** אופציית סטנדרט ותמונות בגודל A3 סריקה ברזולוציה 300 DPI