המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

Our Work 2

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

Our Work 2

המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

דובר 1:

00:04

ערב טוב לכולם ותודה רבה שהגעתם.

על סדר היום, אישור פרוטוקול ועד מנהל קודם,

אישור תקנון החברה והצגת דוח כספי לשנת 2019

דובר 2:

00:12

מה סטטוס ההחלטות מפרוטוקול קודם?

דובר 1:

00:14

כולם בוצעו ונעבור עליהם באופן פרטני בהמשך. האם יש עוד שאלות לפני שנתחיל?

דובר 3:

00:23

כן, ארצה לדעת לפני שמתחילים האם נושא החוב בבנק נפתר?

Companies need to establish management practices to govern these complex transformations. An important approach is to formulate a digital transformation strategy that serves as a central concept to integrate the entire coordination, prioritization, and implementation of digital transformations within a firm.

בשנים האחרונות חברות ברוב הענפים קיימו מספר יוזמות לחקר טכנולוגיות דיגיטליות חדשות ולניצול היתרונות שלהן. זה כרוך לעתים קרובות בשינוי של פעולות מרכזיות בארגון המשפיעות על מוצרים ותהליכים, כמו גם על מבנים ארגוניים ותפיסות ניהול. ארגונים צריכים לקבוע נוהלי ניהול כדי לשלוט בשינויים מורכבים אלו. גישה חשובה היא לנסח אסטרטגיית שינוי דיגיטלית המשמשת כרעיון מרכזי לשילוב כל התיאום, העדיפות והיישום של שינוי דיגיטלי בתוך הארגון.

In recent years, firms in almost all industries have conducted a number of initiatives to explore new digital technologies and to exploit their benefits. This frequently involves transformations of key business operations and affects products and processes, as well as organizational structures and management concepts. Companies need to establish management practices to govern these complex transformations. An important approach is to formulate a digital transformation strategy that serves as a central concept to integrate the entire coordination, prioritization, and implementation of digital transformations within a firm.

איך אנחנו יכולים לעזור?

מעוניין להתחיל?